عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

رویدادهای دانشگاه
بررسی طرح مجلس درباره فضای مجازی توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبائی
گزارش نشست «وضعیت اینترنت و فناوری های دیجیتال»

بررسی طرح مجلس درباره فضای مجازی توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبائی

در قانون گذاری‌ ما به شفافیت نیاز داریم و باید بدانیم کدام افراد و حزب یک پیشنهاد تقنینی را در دستور کار پارلمان قرار دادند. ولی کسانی که این طرح را پیشنهاد دادند معلوم نیست و فقط اسم مخالفان این طرح را پیدا کردم. این کمال عدم شفافیت بوده و در قانون گذاری سم است
گزارش نشست

گزارش نشست "کرونا و خانواده در ایران"

انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی و اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش، نشست "کرونا و خانواده در ایران" را در روز دوشنبه اول شهریور 1400 ساعت ۱7 الی 19 به صورت مجازی برگزار نمودند.
نشست «واکاوی یک اشغال» بررسی یک عکس جنجالی
در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود

نشست «واکاوی یک اشغال» بررسی یک عکس جنجالی

به همت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی، روابط بین الملل و سیاست گذاری عمومی این دانشگاه و همچنین انجمن علوم سیاسی ایران، نشست علمی «واکاوی یک اشغال» چهارشنبه سوم شهریور از ساعت 17 تا 19 در بستر فضای مجازی برگزار می شود.
جزییات «مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات»
در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود

جزییات «مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات»

موضوعات بینارشته ای در زمینه های فرهنگ، هنر، تاریخ و ادبیات ایران و نیز ادبیات تطبیقی و اثرگذاری متقابل ادبیات ایران و دیگر کشورها، رابطه ادبیات ملل با هنر، واکاوی ادبیات ملل در حوزه های هنری، حوزه های تخصصی ترجمه، شیوه ها نوین یادگیری زبان خارجی از رویکردهای اولین دوره برگزاری این مدرسه می باشد.