۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ۱۰:۴۰
کد خبر: ۲۷۷۶۲۱
آئین تودیع و معارفۀ معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

جلسۀ تودیع و معارفۀ معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.


به گزارش عطنا در این نشست حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: معاونت دانشجویی در طول سال های گذشته یكی از بیشترین نرخ های رشد و توسعه را داشته است. به شاخص های كه برای رشد و توسعۀ خوابگاهی بوده رسیده است. در حوزۀ استانداردهای بهداشت در وضعیت زیر خط فقری که بود به یك وضعیت توسعه یافته رسیده ایم. در حوزۀ فعالیت های مربوط به مشاوره با تمام محدودیت هایی که وجود داشت، فعالیت ها افتخار آمیز است. در حوزۀ تربیت بدنی، فعالیت ها چه در ورزش همگانی و چه در زمینۀ قهرمانی نسبت به قبل واقعاً ستودنی است. در حوزۀ ورزش همگانی هم بنده وقتی مشاهده می كنم شرایطی را كه استادان دانشگاه و دانشجویان همراه هم صمیمانه ورزش می كنند واقعاً جای افتخار دارد.


سلیمی در ادامه بیان کرد: تغذیۀ دانشجویی ما رشد كرده و تا به حال هیچ مشكلی نداشته است و در دانشگاه های مختلف مثال زدنی است. این شرایط برای من جای این را داشت كه هم از همكاران معاونت دانشجویی و هم از دكتر سلیمی بجستانی تشكر كنم و بحق وزارت علوم ایشان را به عنوان «معاون دانشجویی نمونه» و حوزۀ معاونت دانشجویی ما را به عنوان حوزۀ دانشجویی نمونه تقدیر كرد. این گویای به ثمر رسیدن تلاش های این معاونت در این زمینه ها است.دكتر بجستانی سعی كردند آرامش رو به توسعه ای را در این حوزه به وجود بیاورندرئیس دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه كارهای بزرگی در زمان دکتر بجستانی انجام شده است، انتقال و تجهیز ساختمان جدید این معاونت را نمونه ای از آن عنوان کرد و گفت: دكتر سلیمی بجستانی سعی كردند آرامش رو به توسعه ای را در این حوزه به وجود بیاورند كه جای قدردانی دارد. حتی مدتی هم علیرغم مشكلاتی كه بود معاونت فرهنگی و اجتماعی را دست گرفتند که در آنجا هم، جا به جایی بزرگی از نظر فیزیكی انجام دادند. ایشان یك جراحی بزرگ را در حوزۀ علوم انسانی انجام داده اند كه دانشگاه را از بحرانی كه بالقوه وجود داشت، نجات دادند.

او در ادامه بیان کرد: من اوایل به عنوان یك آرمان دست نیافتنی در مورد فعالیت مستمر فرهنگی در خوابگاه ها صحبت می كردم. اینكه خوابگاه های ما فقط جای خوردن و خوابیدن نباشد. بلكه مراكز تربیتی هم باشند كه در آن بتوان فعالیت های فرهنگی را سامان داد. امروز به همتی كه همكاران ما در حوزۀ معاونت دانشجویی دارند خوابگاه های ما مرام نامه های فرهنگی دارند. با همكاری معاونت فرهنگی برنامه های ثابت فرهنگی اجرا می شود.


رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به خدماتی که در خوابگاه ها ارائه می شود، افزود: وقتی که از طرف وزارت علوم برای بازدید به خوابگاه شهید سلامت آمده بودند، مسئولان می گفتند که تفاوت خوابگاه های دانشگاه شما با بعضی از خوابگاه های دانشگاه های مشهور سطح تهران بسیار است. من احساس افتخار می كردم.دکتر لطیفی جزو مدیرانی هستند كه شبانه روز پای كار هستندسلیمی در ادامه تاکید کرد: این افتخار بزرگی است كه صندوق رفاه دانشجویان اعلام كرد دانشگاه علامه طباطبائی هیچ خوابگاه درجه سه و درجه چهار ندارد. به هر حال جبر زمانه و همینطور خستگی دكتر بجستانی و فشارهای كار و برنامه های ایشان باعث كناره گیری ایشان از این معاونت شد. ما همواره مدیون زحمات ایشان هستیم.


او با اشاره به اینکه انتخاب برای معاونت دانشجویی بسیار سخت بوده است، خاطرنشان کرد: برای ما پیدا کردن جایگزینی شایسته كه بتواند جای ایشان را پر كند و موجب ارتقا شود، واقعاً سخت بود. ما به سراغ همكارانمان در دانشكدۀ علوم اجتماعی رفتیم. در آنجا یكی از استادان با تجربه داشتیم که نتوانسته بودیم از پتانسیل مدیریتیشان استفاده كنیم. دكتر لطیفی یكی از السابقون دانشگاه هستند. هم به لحاظ تخصصی که دو تخصص مهم دارند كه در معاونت دانشجویی كارامد خواهد بود. حوزۀ دیگر حوزۀ مربوط به ساخت و ساز و بهسازی فضاهای خوابگاهی است كه در حوزۀ تخصص آقای دكتر است. ایشان جزو مدیرانی هستند كه شبانه روزی پای كار هستند.


سلیمی در پایان گفت: از دكتر لطیفی خواهش كردیم ساختار برندۀ دكتر بجستانی را حفظ كنند و پیگیری جدی ای برای باقی ماندۀ كار دكتر بجستانی داشته باشند. ایشان و تمام همكاران دیگر كه در این شرایط سخت قبول مسئولیت كردند، ما را مدیون خودشان كردند. این دوستان كه قبول مسئولیت كردند پتانسیل بالایی دارند.این معاونت سه شعار، مشكل گشایی، سلامت و رفاه دارددر ادامۀ این نشست، حسین سلیمی بجستانی، معاون سابق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در دوران دکتر سلیمی کار کردن یك آرزو برای من بود و من به شدت به آرزویم رسیدم. معاونت دانشجویی به واسطۀ وجود شما قوام گرفت. این معاونت سه شعار، مشكل گشایی، سلامت و رفاه داشت. ما چاره ای جز مشكل گشایی نداریم. از همه مهمتر، تیمی كه  در معاونت است واقعاً تیمی یك دست و بی چشمداشتی است. ما در معاونت واقعاً دانشجویان را دوست داشتیم. به نظر من خیلی زود دیر می شود. رویكرد ماشینی هم نداشتیم. سعی می كردیم یك دنیای كوچكی برای همكارانمان بسازیم كه علاقه به كار ممكن تر شود.


معاون سابق دانشجویی در پایان خاطرنشان کرد: ما در معاونت كمتر جلسه برگزار می کردیم. جلسه گذاشتن به نظر بنده اسراف ذهن است. امر مهم دیگری كه من خیلی نگران آن در حوزه های دانشجویی هستم «بازی های سیاسی» است. ما این بازی ها را در معاونت ممنوع كردیم. از همه مهمتر راهمان را گم نكردیم. ما صبور بودیم و شاید این عادت دیرینه و طعنه آمیز ماست كه وقتی راهمان را گم می كنیم خیلی عجله داریم.نوعی آرامش و محیطی به دور از استرس در دانشگاه شکل گرفته استدر ادامۀ این نشست دکتر لطیفی، معاون جدید دانشجویی اظهار کرد: از سالی كه دكتر سلیمی تشریف آوردند و مسئولیت دانشگاه را بر عهده گرفتند، نوعی آرامش و محیط آرام در دانشگاه شکل گرفت. محیط دانشگاه محیطی بدون استرس شده است. در سطح دانشگاه های نمونه كشور رقابت وجود دارد و دكتر سلیمی توانسته است دانشگاه را در سطح اول نگه دارد.


لطیفی تاکید کرد: البته ما نباید به این وضع قانع باشیم و باید این وضعیت استمرار پیدا کند. رایزنی های زیادی با خود آقای دكتر داشتیم و سعی شد بر اساس آن جمع بندی ای كه صورت گرفته و به آن صورت كه صلاح دانشگاه است ما به عنوان خدمتگزاری كوچك بر سر این مسئولیت باشیم.


معاون جدید دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه افزود: این دانشگاه یك سرمایۀ انسانی بالایی دارد. چه از نظر هیئت علمی و چه از نظر دانشجویان خوب و مستعد و ما به عنوان استاد و معلم باید در دانشجویان «امید به آینده» ایجاد كنیم. سیل اخیر یك سیگنال بود برای خود ما كه جامعۀ ما اگر بی توجهی به حوزه های دانش بكند چه آسیب هایی را خواهد دید.


این عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی در ادامه تصریح کرد: ما به دانشجویان خودمان این اطلاعات را می دهیم چرا که این دانشجویان كارشناسان و مدیران آینده هستند. همكاران دانشگاه علامه طباطبائی همیشه لطفشان شامل حال من بوده است. در این چند روزه كه بررسی می كردم، متوجه شدم که دكتر سلیمی بجستانی واقعاً یك خانوادۀ عاطفی در اینجا درست كرده اند. یعنی سرمایۀ انسانی بسیار بالایی در اینجا چیدمان كرده اند.


لطیفی در پایان با اشاره به جلسه ای که با همكاران اداری این معاونت داشته است، بیان کرد: کارهای زیادی صورت گرفته است تا این سرمایۀ انسانی شكل گرفته است. یك مقدمه ای من در كتاب تعلیم و تربیت می خواندم، خیلی زیبا نوشته شده بود. ما الان شكاف های نهادهای اصلیمان در حال کوچک شدن است، یعنی ما حتی زبان مشتركمان با نیروهای جوانمان فاصلۀ زیادی پیدا کرده است. ما باید بتوانیم ارتباطی معنادار و پیوسته با دانشجویانمان داشته باشیم و ان شالله بتوانیم با كمك آقای دكتر سلیمی به افق های موردنظرمان دست پیدا كنیم.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار