عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

درباره ما

مدیر مسئول: دکتر محسن حبیبی
سردبیر: دکتر احسان موحدیان

هیئت تحریریه: فاطمه ملک پایین، نوید فعال، زهرا علی هاشمی، حامد باقری، سمیرا نوری

عطنا به عنوان رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط وزیر وقت علوم، دکتر محمد فرهادی، در دانشکده ارتباطات این دانشگاه رسماً رونمایی شد. عطنا پیش از این بیشتر به پوشش اخبار و رویدادهای دانشگاه علامه طباطبائی می پرداخت، اما از سال 1400 با رویکردی جدید و در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه به انعکاس مشکلات مردم در حوزه های اجتماعی و انسانی و ارائه راه حل از سوی نخبگان و اساتید دانشگاه می پردازد تا به نوعی میان دانشگاه و جامعه پیوند ایجاد نماید. در این مسیر ضمن استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه علامه طباطبائی، از دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران سایر دانشگاهها نیز بهره خواهد جست. این مجموعه همچنین محلی برای گذراندن دوره های عملی مهارت آموزی دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی است. عطنا به هیچ ایده سیاسی گرایش ندارد و تمامی هزینه های آن توسط دانشگاه علامه طباطبائی تامین می شود.

پربازدیدها
آخرین اخبار